Bible Course Weekly Readings 

 

Week 1


Day 1: Genesis 1:1-31
Day 2: Genesis 3:1-24
Day 3: Genesis 8:1-22 and Genesis 9:1-17
Day 4: Genesis 11:1-9 and Genesis 12:1-9
Day 5: Genesis 22:1-19
Day 6: Genesis 37:1-36 
 

Week 2


Day 1: Exodus 1:1-22 and Exodus 2: 1-10
Day 2: Exodus 2:11-25 and Exodus 3:1-15
Day 3: Exodus 12:1-50
Day 4: Exodus 19:1-25
Day 5: Exodus 20:1-21
Day 6: Numbers 13:1-33 and Numbers 14:1-9
 

Week 3

Day 1: Joshua 1:1-18
Day 2: Judges 2:1-23
Day 3: Ruth 1:1-22 and Ruth 4:13-22
Day 4: 1 Samuel 3:1-21
Day 5: 1 Samuel 17:1-58
Day 6: 1 Kings 3:1-28

Week 4

Day 1: 1 Kings 18:1-39
Day 2: Hosea 1:1-11 and Hosea 3:1-5
Day 3: 2 Chronicles 29:1-11 and 2 Chronicles 32:1-23
Day 4 2 Chronicles 36:1-23 and Psalm 137:1-9
Day 5: Isaiah 52:1-15 and 53:1-12
Day 6: Nehemiah 1:1-11 and Nehemiah 2:1-20

Week 5

Day 1: Luke 1:1-56
Day 2: Luke 4:1-44
Day 3: Luke 9:1-36
Day 4: Luke 18:1-43
Day 5: Luke 23:1-56
Day 6: Luke 24: 1-52

Week 6

Day 1: Acts 2:1-47
Day 2: Acts 7:1-60
Day 3: Acts 9:1-31
Day 4: Acts 15:1-35
Day 5: Acts 16:1-40
Day 6: Acts 28:1-31

Week 7

Day 1: Revelation 1:1-20
Day 2: Revelation 3:1-22
Day 3: Revelation 4:1-11
Day 4: Revelation 7:1-17
Day 5: Revelation 20:11-15 and 21:1-27
Day 6: Revelation 22:1-21

Joanna Davies, 09/09/2018